Hà Nội vừa nạo vét bùn, vừa dùng nước ngầm bổ sung nước Hồ Gươm

Đến thời điểm này, Thành phố Hà Nội cũng đã thống nhất phương án cải tạo môi trường nước hồ Gươm. Theo đó, sẽ nạo vét bùn, dùng nước ngầm bổ sung và dùng chế phẩm Redoxy-3C làm sạch nước hồ.
Theo VTC14