Hà Nội xén dải phân cách xuyên đêm 'cứu' vành đai 3 thoát ùn tắc

21 giờ 30 phút tại đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, Hà Nội, quá trình xén 8 km dải phân cách vành đai 3 chính thức bắt đầu nhằm giải cứu đường vành đai 3 thoát tắc.

Thực hiện: Đình Hiếu