Hai con trai cật lực kiếm gần 80 triệu chữa trị cho mẹ bị suy thận, ung thư

Anh Nguyễn Thanh Tài và Nguyễn Thanh Tiền đã giành được 76 triệu đồng của chương trình Chuyến xe nhân ái để chữa trị bệnh cho 2 người mẹ.

Hà Phương