Hải Dương: Xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm phòng chống dịch Covid-19

Sự kiện: Dịch COVID-19
0h đêm nay, Hải Dương kết thúc 15 ngày thực hiện cách ly toàn xã hội, dỡ bỏ lệnh phong toả với 2 tâm dịch Cẩm Giàng, Chí Linh. Tuy nhiên, các chốt kiểm tra, xử lý vi phạm phòng chống dịch Covid-19 vẫn kiểm tra nghiêm ngặt.

Đình Hiếu