Không nhận tiền từ ngân sách, 11 nghìn tổ Covid-19, với 25 nghìn người tạo thành trì vững chắc để Hải Dương phòng dịch lâu dài.

Không nhận tiền từ ngân sách, 11 nghìn tổ Covid-19, với 25 nghìn người tạo thành trì vững chắc để Hải Dương phòng dịch lâu dài.

Mỗi người là chiến sỹ

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Phạm Xuân Thăng, mỗi lần nhắc đến tinh thần toàn dân chống dịch ở địa phương đều tỏ rõ tự hào về mạng lưới Tổ Covid-19 đông đảo, nhiệt tâm. Ở đó quần chúng là những chiến sỹ dũng cảm thật sự.