Hãi hùng cảnh sư tử vồ người huấn luyện giữa rạp xiếc

Đoạn video ghi lại một buổi biểu diễn xiếc thú ở Moshkovo, Novosibirsk, Nga.

Theo DM