Hài hước cảnh các chú ngỗng tấn công con người

Ngỗng là con vật mà không cần "chọc giận" nó cũng có thể bất ngờ tấn công chúng ta.

Theo Danviet