Hai nhóm nữ sinh Bình Phước đánh nhau hội đồng vì 500 ngàn đồng

Trong quá trình ở cùng, nghi ngờ bạn lấy trộm 500 ngàn đồng nên đã hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn dẫn đến vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm nữ sinh.

Nguyễn Tuấn