Hải Phòng: Hàng loạt cây xanh bật gốc do bão số 3

Hàng loạt cây xanh trên các phố lớn ở Hải Phòng bị bật gốc sau ảnh hưởng nhẹ của bão số 3.

VietNamNet