Hai tên cướp dùng dao tấn công và xịt hơi cay khi bị truy đuổi

Khi bị nạn nhân hô hoán và đuổi theo, 2 tên cướp đã dùng dao và bình xịt hơi cay chống trả quyết liệt…

Video: FB Võ Trần Minh Đạt