Hai tên trộm giấu đồ vào 'chỗ hiểm' khiến dân mạng ngao ngán

Màn trộm đồ 'có nghế' trong clip đang khiến dân mạng xôn xao bàn tán.
Video: Facebook@Phuc Truong