Hai thanh niên bốc đầu xe máy rồi lao thẳng vào tiệm sửa xe

Hai thanh niên đi sửa xe máy còn làm màu bốc đầu và cái kết khiến chủ tiệm một phen hú hồn
Nguồn Facebook@OFFB