Hàn Quốc: Cung cấp dịch vụ trải nghiệm 'cận tử' để giảm tỷ lệ tự vẫn

Theo thống kê mới nhất, Hàn Quốc là đất nước 'không hạnh phúc' nhất châu Á với số người tự vẫn là 42 người/ ngày. Và trải nghiệm cái chết, làm tang lễ giả cho chính mình là cách dịch vụ giúp con người đối mặt với thực tế và từ bỏ ý định tự kết liễu.

Q.N (Video: Vice)