Hàn Quốc - Triều Tiên xác định ngày tổ chức hội nghị cấp cao

Theo thông báo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, hội nghị cấp cao liên Triều sẽ được tổ chức vào ngày 16/5.

Kiều Oanh (Theo Reuters, Video: CBS News, KBS)