Hàng nghìn hoa đăng tưởng nhớ hơn 23.000 người mất vì Covid-19

Sự kiện: Dịch COVID-19
Hưởng ứng lời kêu gọi của Nhà nước tưởng nhớ những người đã mất vì Covid-19, bên cạnh việc làm lễ cầu siêu tưởng niệm, các địa phương có tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và Tàu Hủ - Bến Nghé như Quận 1, 3, 4, 5, 8, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình đã tổ chức thả đèn hoa đăng vào lúc 20 giờ 35 phút.

Đình Tuyến - Lê Thảo