Hàng người đứng kín 2 bờ xem giải cứu ô tô trôi sông Tô Lịch

Đỗ xe trên nền đất dốc nhưng tài xế quên kéo phanh tay, chiếc xe ôtô 4 chỗ Kia Morning đã trôi xuống sông Tô Lịch và chìm nửa xe dưới dòng nước đen.

Video: FB Nguyễn Cảnh Dũng, FB Xô Nguyễn Thế, FB Trần Lan Nhi