Hàng người san sát trước 'siêu thị 0 đồng' giữa cao điểm Covid-19

Sự kiện: Dịch COVID-19
Sau ATM gạo, Hà Nội có thêm 'siêu thị 0 đồng' để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong dịch Covid-19. Tuy nhiên lượng người đến xếp hàng quá đông tại đây gây khó khăn trong việc kiểm tra thông tin, hướng dẫn giãn cách vị trí.

Linh Trang