Hành động dũng cảm của người phụ nữ trong thang máy

Một phụ nữ đã có hành động dũng cảm khi đứng chắn cửa thang máy chung cư không cho người đàn ông đưa xe đạp điện vào.

Nguồn: Newsflare