Qua kết quả kiểm tra dịch tễ, 2 ca ca bệnh Covid-19 ở Đắk Lắk là BN601 và BN602 đã đi máy bay, taxi, đến nhiều nơi và tiếp xúc gần với rất nhiều người.

Đình Hiếu - Nguyễn Đức