Hiểm họa không ngờ khi liên tục tắt báo thức để ngủ tiếp

Cảm giác được ngủ lại sau khi tạm tắt tiếng chuông báo thức thật tuyệt vời, nhưng cứ liên tục bật - tắt chuông trong thời gian dài trước khi chính thức tỉnh giấc có những tác hại không ngờ tới cơ thể chúng ta.

Video: Buzzfeed, IOSupdate,Product Peeks