Hiểm họa từ thuốc giả, thuốc không đạt chất lượng

Theo một thống kê mới nhất, trong khoảng 30.000 mẫu thuốc trên toàn quốc được cơ quan chức năng lấy kiểm nghiệm thì phát hiện khoảng 0,1% mẫu thuốc giả, 3% thuốc không đạt chất lượng.


Theo VTC14