Hiểu rõ hơn về quy chế quốc tịch 150 năm tuổi ông Trump định cắt bỏ

Năm 1868, tu chính án 14 của Mỹ thông qua quy định mọ i trẻ em sinh ra trên đất Mỹ đều tự động trở thành công dân Mỹ. 150 năm sau, TT Mỹ Donald Trump có ý định bãi bỏ luật này với một sắc lệnh đặc biệt.
Video: Tomo News, CBS, Sharjah24 News