Hình ảnh đầu tiên người dân Trúc Bạch sau phong tỏa

Sự kiện: Dịch COVID-19
Sau 14 ngày phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19, đoạn phố Trúc Bạch (Hà Nội) đã được cơ quan chức năng gỡ bỏ lệnh cách ly.

Đình Hiếu