Việt Nam là một ví dụ điển hình cho những điều có thể thực hiện được để đạt mục tiêu tiêm chủng toàn cầu, với cam kết chính trị, cộng đồng gắn kết, sự hỗ trợ quốc tế.

Việt Nam là một ví dụ điển hình cho những điều có thể thực hiện được để đạt mục tiêu tiêm chủng toàn cầu, với cam kết chính trị, cộng đồng gắn kết, sự hỗ trợ quốc tế. 

Ngày 14/3, người đứng đầu Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus gửi đến Chính phủ và người dân Việt Nam những lời chúc mừng khi cách thức triển khai thực hiện được xem là điển hình để đạt được mục tiêu tiêm chủng toàn cầu.