HLV Park: Sẽ cố hết sức để người Việt Nam và Hàn Quốc đều không thất vọng

Sự kiện: ASIAD 2018
Gặp khá nhiều khó khăn khi không đủ lực lượng mạnh nhất, HLV Park Hang Seo nói về trận đấu tới “Chúng ta đã biết Văn Hậu không thi đấu, tất nhiên Hàn Quốc cũng có những khó khăn riêng của họ.

M.A (từ Bogor – Indonesia)

Biên Dựng: Xuân Minh