Hổ đói ăn phi thân như lướt trên mặt nước để diệt mồi

Thân hình to lớn nhưng bước chạy thanh thoát khiến trông nó như đang lướt trên mặt nước trước khi găm hàm răng sắc nhọn vào yết hầu con mồi.


Nguồn NatGeo