Xem lại: Bà Dương Thị Bạch Diệp gào thét kêu oan, làm loạn tại tòa

Đình Tuyến