Hoàng Thùy, Mâu Thuỷ cạnh tranh gay gắt vì thay đổi luật chơi

Tại tập 8 Vietnam Why Not, Hoàng Thuỳ, Mâu Thuỷ và các đội chơi cạnh tranh gay gắt giữa vì bị thay đổi luật chơi liên tục.

Biên dựng: Hào Phạm