Hoàng Thùy, Võ Hoàng Yến tranh cãi nảy lửa trong Đại sứ hoàn mỹ

Trong tập hai Đại sứ hoàn mỹ, huấn luyện viên Hoàng Thùy đã có cuộc tranh cải quyết liệt với giám khảo Võ Hoàng Yến.

Đình Tuyến