Học phí tăng "khủng khiếp", trường ĐH kinh tế ĐH KTQD nói gì?

Khi được hỏi về mức tăng 2 triệu, tương đương 30% cho học phí năm tới được tính toán như thế nào? - Nhà trường thừa nhận thiếu sót là chưa khảo sát sinh viên để đánh giá.
Theo VTV