Hỏi đáp Covid-19: Vắc-xin tạo miễn dịch cộng đồng như thế nào?

Sự kiện: Dịch COVID-19
Đại tá PGS TS BS Lê Văn Đông, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu Độc học và Phóng xạ, Học viện Quân Y sẽ giải đáp thắc mắc về: Miễn dịch cộng đồng là gì? Vắc xin tạo ra miễn dịch cộng đồng như thế nào?

1. Miễn dịch cộng đồng là gì?

2. Vắc- xin tạo ra miễn dịch cộng đồng bằng cách nào?

3. Khi chưa có vắc-xin phòng Covid-19 thì miễn dịch cộng đồng được tạo ra bằng cách nào?

Truyền hình VietNamNet