Hơn 300 sinh viên CĐ Y tế Bạch Mai lên đường chi viện Bắc Giang

340 sinh viên và giảng viên Trường Cao Đẳng Y tế Bạch Mai đang chuẩn bị lên đường tới tâm dịch Bắc Giang để hỗ trợ hoạt động tiêm vaccine cho người dân.
Thùy Chi - Xuân Minh