Hơn 5.000 tấn hải sản ở 4 tỉnh miền Trung còn tồn kho

Sau sự cố môi trường biển, hơn 5.000 tấn hải sản ở 4 tỉnh miền Trung còn tồn kho ở các doanh nghiệp.
Theo VTV