Hot Trend: Hari Won, Minh Tú hào hứng đổi đồ theo lời "bố già" Trấn Thành

Hari Won, Anh Đức, Tuấn Trần… tích cực hưởng ứng trend mới từ “bố già” Trấn Thành.

Thanh Thanh