Khải Đăng dính chấn thương khi quay MV hành động cùng TiTi, Đạt G

Trong quá trình thực hiện cảnh hành động cùng TiTi và Đạt G, Khải Đăng không may dính chấn thương tưởng chừng không thể tiếp tục quay hình.

Đình Tuyến - Trúc Thy