Khám phá bí mật trong căn phòng giải cứu thế giới ở Nhà Trắng

Phòng Tình huống ở Nhà Trắng là nơi Tổng thống Mỹ và các cố vấn cao cấp thảo luận những vấn đề gai góc nhất liên quan đến chiến tranh và hòa bình toàn cầu.


Theo The White House