Khám phá tháp Cửu phẩm liên hoa tại chùa Đồng Ngọ, Hải Dương

Đến nay tại miền Bắc chỉ còn lại 3 tòa tháp cửu phẩm liên hoa tại chùa Đồng Ngọ, Chùa Giám, chùa Bút Tháp.

Thực hiện: Đình Hiếu