Khánh Thi, Phan Hiển tiết lộ sẽ cho con trai biểu diễn khiêu vũ

Tham gia biểu diễn tại một buổi dạ tiệc tại TP.HCM, Khánh Thi - Phan Hiển đã đốt cháy sân khấu bằng vũ điệu Tây Ban Nha sôi động.

Ngoài ra, vợ chồng vũ công còn cho biết sắp tới sẽ cho con trai đi biểu diễn cùng mình. 

Thực hiện: Minh Tuyền