Một lần, có doanh nhân tâm sự với tôi: “Anh muốn bệnh để được nghỉ ngơi chứ anh sống thế này thì không gọi là sống. Anh mệt mỏi quá mà không dám nghỉ vì trách nhiệm quá lớn”.

Một lần, có doanh nhân tâm sự với tôi: “Anh muốn bệnh để được nghỉ ngơi chứ anh sống thế này thì không gọi là sống. Anh mệt mỏi quá mà không dám nghỉ vì trách nhiệm quá lớn”. Tôi biết, ông ấy làm việc suốt đêm ngày, bay hơn chim, ăn cơm công nhân, quần áo đồng phục,...

Ở một công ty khác lại có quy định với lãnh đạo cao cấp: tuyệt đối không được có hộ chiếu thứ hai, nếu muốn có thì xin mời nghỉ việc. Lại có vị nữ doanh nhân không vào viện thăm con được do công việc quá nhiều, và bà ấy vô cùng đau khổ, thất vọng về mình.