Khẩu trang thông minh có thể phát hiện Covid-19 và nhiều bệnh khác

Các nhà khoa học Singapore đã phát triển một loại khẩu trang có khả năng phát hiện dấu hiệu nhiễm Covid-19 hoặc các bệnh tật khác từ người sử dụng.

Theo SCMP