Khi pháo hoa không còn là hàng cấm

Pháo hoa không phải hàng cấm từ ngày 1/1/2017 theo Luật đầu tư 2014 sửa đổi. Điều này gây nhiều trở ngại cho công tác điều tra, xử lý của các lực lượng chức năng.

Theo VTV