Kho vàng lấp lánh trong lăng mộ Pha-ra-ông Ai Cập

Mới đây, các nhà khảo cổ học cho biết lăng mộ vua Tutankhamun, trị vì Ai Cập trong khoảng năm 1332-1323 TCN, có thể chứa hơn 5.000 hiện vật, trong đó có nhiều vật còn nguyên vẹn


Theo Ancient Origin