Khoảnh khắc đàn khỉ hoang chạy tán loạn trên đường ray tàu hỏa

Khoảnh khắc hàng chục con khỉ hoang chạy tán loạn băng qua một đường ray tau hỏa.

Theo Newsflare