Khoảnh khắc gió mạnh thổi bay cửa cuốn nhà kho bằng sắt ở Trung Quốc

Một người đàn ông đứng trong nhà kho và đang đóng cửa cuốn bằng sắt để tránh mưa và gió thì bất ngờ chiếc cửa bị gió thổi bay…

Nguồn: Newsflare