Khoảnh khắc ô tô hất tung người đi bộ lên không trung

Camera an ninh khu vực đã ghi lại toàn bộ diễn biến vụ tai nạn nghiêm trọng này.
Nguồn Mạng xã hội giao thông