Không còn cá thể Rùa nào ở hồ Gươm

Liên quan đến việc triển khai phương án cải tạo môi trường nước hồ Hoàn Kiếm, Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội phối hợp với Trung tâm nghiên cứu đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản (Viện nghiên cứu, nuôi trồng thủy sản 1) đã thực hiện ngăn lưới, cách ly động vật thủy sinh tại hồ Hoàn Kiếm. Chiều nay, đơn vị này khẳng định trong hồ không cá thể Rùa nào.
Theo VTC14