Không đáng ngại khi đi máy bay giữa thời dịch Covid-19

Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nhưng nhưng những ngày cận Tết, nhiều người vẫn quyết định đi lại bằng máy bay. Trái với lo ngại ban đầu, việc bay giữa lúc chống dịch cũng không có gì gây khó dễ cho hành khách.

Xuân Minh - Vũ Điệp