Không muốn vượt Trung Quốc, Ấn Độ đề xuất chính sách mới

Bang đông dân nhất Ấn Độ, Uttar Pradesh vừa đề xuất chính sách kế hoạch hóa gia đình mới, nhằm giảm tốc độ gia tăng dân số của bang và của Ấn Độ nói chung, để không phải "soán ngôi" cường quốc số 1 về dân số của Trung Quốc.

Q.N (Theo SCMP | Video: AP, Reuters, SCMP)