Không thể nhịn cười với đội phá án "siêu tinh vi"

Càng "hiểu rộng, biết nhiều" thì khả năng phán đoán càng "nguy hiểm"...

2T