Không vượt được, tài xế xe bán tải bức xúc đập kính, bẻ cụp gương xe 5 chỗ

Hành động nóng giận của tài xế xe bán tải và cách tham gia giao thông kém văn minh của xe 5 chỗ khiến nhiều người bức xúc.

Nguồn: MXHGT